Dla maksymalnej głośności

Zaprojektowany specjalnie dla ludzi od dużego do głębokiego ubytku słuchu, Interton Elipse daje ludziom moc. Z poziomem wyjściowym do 145 dB* mają jej aż nadto.
 
Ale duże wzmocnienie nie jest wystarczającym. Użytkownicy takich aparatów wymagają również jakości dźwięku. Chcą zrozumieć mowę nawet w hałaśliwych środowiskach. Chcą lepszy dźwięk bez sprzężeń zwrotnych. Niektórzy mogą nawet chcieć liniowego wzmocnienia, do którego są przyzwyczajeni. Wszystko to jest możliwe z Elipse — w przystępnej cenie.