Zniesienie odpowiedzialności za program do dopasowywania aparatów

Niniejsze oprogramowanie jest przekazywane w stanie "takim, jaki jest" przez właścicieli praw autorskich i współautorów tego oprogramowania; co za tym idzie, nie składamy żadnych gwarancji jawnych bądź domniemanych, a w szczególności domniemanych gwarancji pokupności i przydatności oprogramowania do jakiegokolwiek celu, ani też nie gwarantujemy, że niniejsze oprogramowanie nie narusza praw osób trzecich. Firma Interton A/S w szczególności nie gwarantuje, że:

  • niniejsze oprogramowanie będzie odpowiadało Państwa oczekiwaniom,
  • oprogramowanie będzie kontynuowane w przyszłości, wydawane na czas, bezpieczne bądź pozbawione błędów,
  • wyniki otrzymywane w drodze użytkowania oprogramowania będą skuteczne, dokładne lub wiarygodne,
  • jakość oprogramowania spełni Państwa oczekiwania.

W związku z użytkowaniem niniejszego oprogramowania firma Interton A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w oprogramowaniu lub dokumentacji zamieszczonych na jej stronie internetowej. Ponadto firma Interton A/S nie ponosi odpowiedzialności ani przed Państwem ani przed osobami trzecimi za szkody szczególne, moralne, uboczne, pośrednie lub następcze wynikające z jakiegokolwiek powodu, ani za szkody innego rodzaju, w tym m.in. spowodowane utratą możliwości użytkowania oprogramowania, utratą danych lub stratą dochodów, nawet jeśli firma Interton została powiadomiona o możliwości powstania takich szkód. Tym samym Interton nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej tytułem powyższego.


Użytkownik korzysta z oprogramowania pobranego z naszej strony internetowej wedle własnego uznania i wyłącznie na własne ryzyko, a tym samym ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody w systemie komputerowym lub stratę danych spowodowane sposobem, w jaki korzysta z oprogramowania. Żadna z porad lub informacji przekazanych Państwu pisemnie lub ustnie przez Interton A/S (wprost lub poprzez niniejszą stronę internetową) nie stanowi gwarancji na omawiane oprogramowanie. Firma Interton A/S może udostępniać aktualizacje oprogramowania na swojej stronie internetowej.