Appraise 2.2 wsparcie 

Jeśli masz pytania dotyczące konkretnych części oprogramowania zalecamy korzystać z wbudowanych w szkoleniach wideo, które można znaleźć pod "narzędzi Interton" w szacuje oprogramowania.
Poniżej można znaleźć w instrukcji instalacji, jeśli potrzebujesz wsparcie w procesie instalacji. Można również znaleźć w instrukcji obsługi Interton do zapoznania się z ekranów oprogramowania i funkcji.ins_guide

Instrukcja instalacji

Pobierz przewodnik instalacji
use_guide

Instrukcja obsługi

Pobierz podręcznik użytkownika

Appraise 2.1.5, wsparcie wideo 

How to adjust patient's profile

This short video will show you all counseling options, REM module and patient's profile setting to help you provide best possible fit and customer service.

How to modify physical configuration

This short video will show you how to adjust venting options, ear moulds, open fitting tubes and domes.

How to reconfigure hearing aid

This short video will show you how to reconfigure hearing aid. You need to do that if for example changing receiver from Normal Power to High Power Gain.

How to complete first fit

In this 4 minutes video you will see how to complete first fit from Patient's profile to Patient's report. This demonstration is performed on binaural wireless fitting of two Cosmo 6 RIE devices.

How to use main adjustments

In this short video you will see what options you can set in main adjustments menu.

How to use tools

In this short video you will see what additional tools you can use during fitting session and how do they work.

How to handle WL accessories and AutoPhone

This short video will show you how to acivate or/and remove wireless accesories and how to activate AutoPhone feature.