Pobierz bezpłatną wersję Appraise 2.4

To oprogramowanie jest przeznaczone wyłącznie dla Profesjonalistów. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznaj się z  zastrzeżenia programu do dopasowania.

Pobierz bezpłatną wersję próbną Appraise 2.1

Potrzebujesz pomocy z instalacją? Zobacz Przewodnik Instalacji Appraise

Czy Appraise zadziała na moim komputerze?


System operacyjny:

 • Windows XP 32-bit tylko (SP3 lub wyższy)
 • Windows Vista 32-bit & 64-bit 
 • (SP1 lub wyższy)
 • Windows 7 32-bit & 64-bit
 • Windows 8 - 32-bit & 64-bit

Minimalne wymagania: 
 • Intel Pentium IV, 1 GHz lub wyższy
 • 2 GB RAM
 • 3GB wolnego miejsca na dysku
 • Napęd DVD-ROM
 • Port USB 2.0
 • Karta dźwiękowa: 16 bit, stereo, Microsoft DirectSound i DirectSound 3D kompatybilny
 • 1280*1024 Ekran o rozdzielczości (1440*900 szeroki ekran)
 • Drukarka
 • XP Professional (SP3 lub wyższy)
 • Windows Media Player 10
 • Zaleca się połączenie z Internetem
 • NOAH 3.1.2 łatka E lub wyższy
 • *NOAH 2 nie jest obsługiwany
Pobierz dla Windows Pokaż wymagania Ukryj wymagania

Zniesienie odpowiedzialności za program do dopasowywania aparatów 
Niniejsze oprogramowanie jest przekazywane w stanie "takim, jaki jest" przez właścicieli praw autorskich i współautorów tego oprogramowania; co za tym idzie, nie składamy żadnych gwarancji jawnych bądź domniemanych, a w szczególności domniemanych gwarancji pokupności i przydatności oprogramowania do jakiegokolwiek celu, ani też nie gwarantujemy, że niniejsze oprogramowanie nie narusza praw osób trzecich. Firma Interton A/S w szczególności nie gwarantuje, że:

 • niniejsze oprogramowanie będzie odpowiadało Państwa oczekiwaniom,
 • oprogramowanie będzie kontynuowane w przyszłości, wydawane na czas, bezpieczne bądź pozbawione błędów,
 • wyniki otrzymywane w drodze użytkowania oprogramowania będą skuteczne, dokładne lub wiarygodne,
 • jakość oprogramowania spełni Państwa oczekiwania.

W związku z użytkowaniem niniejszego oprogramowania firma Interton A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w oprogramowaniu lub dokumentacji zamieszczonych na jej stronie internetowej. Ponadto firma Interton A/S nie ponosi odpowiedzialności ani przed Państwem ani przed osobami trzecimi za szkody szczególne, moralne, uboczne, pośrednie lub następcze wynikające z jakiegokolwiek powodu, ani za szkody innego rodzaju, w tym m.in. spowodowane utratą możliwości użytkowania oprogramowania, utratą danych lub stratą dochodów, nawet jeśli firma Interton została powiadomiona o możliwości powstania takich szkód. Tym samym Interton nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej tytułem powyższego.


Użytkownik korzysta z oprogramowania pobranego z naszej strony internetowej wedle własnego uznania i wyłącznie na własne ryzyko, a tym samym ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody w systemie komputerowym lub stratę danych spowodowane sposobem, w jaki korzysta z oprogramowania. Żadna z porad lub informacji przekazanych Państwu pisemnie lub ustnie przez Interton A/S (wprost lub poprzez niniejszą stronę internetową) nie stanowi gwarancji na omawiane oprogramowanie. Firma Interton A/S może udostępniać aktualizacje oprogramowania na swojej stronie internetowej.