Podstawowe słyszenie w uczciwej cenie

Aparaty Share 1.1 spełniają podstawowe potrzeby słuchowe i są dostępne w różnych modelach i kolorach. Posiadają funkcję supresji sprzężenia zwrotnego, która eliminuje możliwość wystąpienia gwiżdżących dźwięków podczas przytulania bliskich osób lub zbliżania czegoś do ucha. 

W celu najlepszej ochrony przed potem i wilgocią, aparaty Share 1.1 pokryte są nano-powłoką.