Typy i przyczyny

Nie jesteś jedyny: szacunkowo 10% światowej populacji ma ubytek słuchu

Trzy typy ubytków słuchu

Każdy traci swój słuch prędzej czy później. Jest to całkowicie normalne. Generalnie wyróżnia się 3 rodzaje ubytków słuchu:
 • Odbiorczy ubytek słuchu
 • Przewodzeniowy ubytek słuchu
 • Pozasłuchowy ubytek słuchu
Odbiorczy ubytek słuchu - Możliwe przyczyny:

Uszkodzenie komórek słuchowych będący wynikiem:
 • Wieku
 • Obciążenia genetycznego
 • Wzrost ciśnienia płynów w uchu wewnętrznym
 • Narażenia na hałas
 • Leków
Przewodzeniowy ubytek słuchu - Możliwe przyczyny:
 • Brak kanału słuchowego
 • Perforowana błona bębenkowa
 • Płyn w uchu środkowym
 • Zapalenie ucha środkowego
 • Zrost kosteczek słuchowych
 • Przerwany łańcuch kosteczek słuchowych
Pozasłuchowy ubytek słuchu - Możliwe przyczyny:
 • Guzy
 • Krwotok mózgu
 • Pęknięcia czaszki